16/08/17

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phối hợp với Sở NN-PTNT Bắc Giang triển khai dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà thịt lông màu có năng suất chất lượng an toàn sinh học trong chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2017 – 2019”.

Dự án thực hiện tại 3 tỉnh Hải Dương, Thái Bình và Bắc Giang với mục tiêu xây dựng 9 mô hình chăn nuôi tổng quy mô 54.000 con gà, bao gồm hai giống Lương Phượng lai và gà ri vàng rơm.

Tại Bắc Giang, mô hình triển khai từ tháng 8 đến tháng 11/2017 tại xã Nghĩa Hòa và Nghĩa Hưng của huyện Lạng Giang. 10 hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giá giống gồm 3.000 con gà ri lai và 3.000 con Lương Phượng lai, 50% thức ăn hỗn hợp, vắc xin và một phần thuốc thú y, thuốc sát trùng.

Các hộ đều cam kết thực hiện đúng theo quy trình chăm sóc nuôi dưỡng đàn gà thịt lông màu an toàn sinh học do Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thụy Phương cung ứng giống.

banner
Bài viết cùng chuyên mục